Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11 i  84/12) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1914/13 od 18.09.2013. godine, o izmjenama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj  2013/2014. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, raspisuje se konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/ 2014. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci