Navigacija
Viber X logo

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija posjetio Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija posjetio je juče Univerzitet u Banjoj Luci i tom prilikom obišao gradilište Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, te sa užim rukovodstvom Univerziteta razgovarao o aktuelnim pitanjima vezanim za Univerzitet, ali i za visoko obrazovanje uopšte.

Posjeta ministra prosvjete Gorana Mutabdžije Univerzitetu

Tokom obilaska gradilišta AGF-a , dekan Milenko Stanković i prodekan Maja Dodig upoznali su ministra  sa dosadašnjim tokom gradnje i predstojećim aktivnostima. „ Za nas je bio veliki izazov da staru zgradu koja datira iz 1899. i novu integrišemo u jedinstven objekat sa  amfiteatrima, čitaonicama, učionicama, ispitnim laboratorijama, institutima, kabinetima i svim drugim sadržajim koji omogućavaju obrazovanje po najvišim standardima“, istakao je dekan Stanković.

Posjeta ministra prosvjete Gorana Mutabdžije gradilištu Arhitektonsko-građevinskog fakulteta

Dodajući da se radi o jedistvenoj građevini na prostoru Jugoistočne Evrope od koje će u budućnosti korist imati cijeli Univerzitet, ali i Banja Luka, pa i RS,  prodekan Maja Dodig je pojasnila da je za AGF trenutno goruće pitanje obezbjeđenje sredstava za nastavak projekta. Kako je istakla najkasnije za mjesec  dana završava se prva faza gradnje, a eventualno obustavljanje građevinskih aktivnosti prouzrokovalo bi vešestruke posljedice:“Ukoliko se pod hitno ne obezbijedi još dva i po miliona KM, ono što je dosada uloženo počeli bi da gubimo”. O kakvim gubicima je riječ ministru su pojasnili prisutni inženjeri: “Prekid radova na gradilištu bi s jedne strane značio da se gradilište zatvara i napušta, a ponovno otvaranje  zahtjevalo bi određena materijalna sredstva koja se u ovakvim milionskim investicijama mjere desetinama hiljada maraka. Druga stvar, čelik i beton u fazi u kojoj su sada urađeni, bili bi u potpunosti izloženi atmosferskim uticajima  i vjerovatno bismo prilikom  pokretanja radova, morali preduzeti određene sanacione mjere . Osim toga zatvaranje bi značilo da ovaj objekata mora biti napušten i da ga moramo obezbjediti, a to opet povlači finansijska izdvajanja“.

Posjeta ministra prosvjete Gorana Mutabdžije gradilištu Arhitektonsko-građevinskog fakulteta

Nakon što je upoznat  sa aktuelnom problematikom, ministar je izrazio očekivanje da će Vlada RS kroz rebalans budžeta ili aranžmane koje  ima sa međunarodnim finansijskim institucijama moći pozitivno odgovoriti na zahtjev AGF-a, te je  dogovoreno da Univerzitet uputi zvanični dopis Vladi i resornim ministrim  u kome će ih upoznati  sa prethodno navednim i zatražiti finansijsku podršku za nastavak gradnje zgrade AGF-a.

Tokom razgovora ministra sa rektorom Stankom Stanićem i njegovim saradnicima  razmatrana su i druga  aktuelna pitanja na Univerziettu i u visokom obrazovanju.
Ministar je prisutne upoznao sa aktivnosti na realizaciji zaključaka tematske sjednice Vlade RS posvećene stanju u visokom obrazovanju, kao i sa dosadašnjim koracima i problemima na putu usvajanja zakona o zvanjima, usljed čijeg nepostojanja se javlja problem neprepoznavanja zvanja koja se sada pojavljuju. Razgovarano je, takođe, i o dosadašnjim aktivnostima na izradi Pravilnika  o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.  Rektor Stanko Stanić je izrazio očekivanja da će novi pravilnik donijeti neka bolja rješenja prije svega vezano za obazbjeđivanje sredstava za finansiranje materijalnih troškova, te za pitanje radnih mjesta na univerzitetima koja Zakon o platama ne poznaje, a  odnose se prvenstveno na upravno-adminsitartivne poslove.
„Ovaj Zakon je dosta loš kad je u pitanju prosvjeta i zato bi bilo dobro da u pravilniku ostane predloženo rješenje da kriterije  složenosti  za pomenuta radna mjesta  utvrđuju  upravni odbori visokoškoloskih ustanova svojim  odlukama“, istakao je rektor.

Jedna od tema razgovora bila je i izgradnja četvrtog paviljona za smještaj strudenata u sklopu Univerzitetskog grada.  Rukovodstvo Univerziteta je upoznalo ministra da će najkasnije za mjesec dana biti u poziciji da mogu zaključiti ugovor sa izvođačem radova, ali da tome treba prethoditi odluka Vlade RS o obezbjeđivanju sredstava. Ministar je informisao prisutne da je procedura u vezi toga već pokrenuta i izrazio očekivanje da će Vlada RS uskoro donijeti pomenutu odluku.