Navigacija
Viber

Nastava na drugom ciklusu studija počinje 4. novembra

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Nastava za studente Univerziteta u Banjoj Luci na drugom ciklusu studija u akademskoj 2013/2014. godini počinje u ponedjeljak, 4. novembra 2013, na svim fakultetima izuzev Elektrotehničkog fakulteta UNBL.