Navigacija
Viber

Završna faza projekta "ZAuvijek BILJKE", Instituta za genetičke resurse UNBL

Institut za genetičke resurseOpšte

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, realizuje završnu fazu projekta "ZAuvijek BILJKE".
Projekat ima za cilj animiranje javne svijesti o potrebi prikupljanja i održivog korišćenja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske među učenicima osnovnih škola, kao i inventarizaciju prinova starih sorti na projektnom području.

U projekat je uključeno 11 osnovnih škola na području opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik i Jezero. Kroz projekat je u dosadašnjem periodu za svoj angažman, nagrađeno više od 200 učenika i njihovih nastavnika i direktora.
Kao rezultat realizovanih aktivnosti na terenu, jedna od planiranih aktivnosti na projektu je i dolazak najboljih učesnika projekta u Banja Luku u posjetu institucijama na Univerzitetu koje se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa (program je u prilogu). U okviru ove dvonevne posjete, Banja Luku će posjetiti više od 90 učenika sa svojim nastavnicima i saradnicima.

Program projekta "ZAuvijek BILJKE" Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci