Navigacija
Viber

Četvrta međunarodna konferencija o informacionom društvu i tehnologiji

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Četvrta međunarodna konferencija o informacionom društvu i tehnologiji (4th International Conference on Information Society and Technology - ICIST 2014), biće održana na Kopaoniku, Srbija , 9-13. marta 2014. godine.

Osnovni cilj konferencije je da obezbijedi platformu za ICT orijentisane naučnike i stručnjake iz cijelog svijeta da prezentuju rezultate svojih istraživanja i razvojne aktivnosti, da razmijene iskustva  i nove ideje, diskutuju o izazovima, te uspostave poslovne kontakte za buduću saradnju.

Rok za prijavu  radova je 30. decembar 2013. godine, rok za obavještenje autora o prihvatanju radova je 20. januar 2014, dok je rok za registraciju autora i uplatu kotizacije 28. februar 2014. godine.

Više informacija o temama konferencije i prijavi radova  možete pronaći na http://www.yuinfo.org/icist2014/