Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Analitika lijekova

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Darko Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Analitika lijekova, Farmaceutski fakulteta, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Biljana Stojanović, docent, uža naučna oblast Analitika lijekova, Farmaceutski fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski  fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Analitika lijekova Irena Kasagić-Vujanović