Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura

Izbori u zvanjaPoljoprivredni fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Dragutin Mijatović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Hortukultura, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Nikola Mićić, redovni profesor, uža naučna oblast: Hortikultura i Biometrika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Nada Korać, redovni profesor, uža naučna oblast: Vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura Tatjana Jovanović Cvetković