Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorijska sociologija

Izbori u zvanjaFakultet političkih nauka

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Ivan Šijaković, redovni profesor, predsjednik
2. Dr Lazo Ristić, redovni profesor, član
3. Akademik prof. dr Slavko Kukić, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorijska sociologija Nemanja Đukić