Navigacija
Viber

Održan drugi sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Drugi radni sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača održan je 25. novembra 2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Rektorata Univerziteta.

Na sastanku je zaključeno sljedeće:
-      U anketu je neophodno unijeti uputstvo za ispitanike
-      Svim prodekanima za naučnoistraživački rad poslati zakone i interne akte Univerziteta koje će oni proslijediti ispitanicima u svojim organizacionim jedinicama
-      Napraviti zbirni dokument u koji će prodekani za naučnoistraživački rad unijeti rezultate ankete za svoju organizacionu jedinicu
-      Predlaže se da se prije sprovođenja ankete informacija o anketiranju iznese na nastavno-naučnom vijeću svake organizacione jedinice

Dogovoreno je da anketa na Univerzitetu bude sprovedena do kraja 2013. godine.