Навигација
ViberX logo

Одржан други састанак у вези имплементације Европске повеље за истраживаче и Кодекса о запошљавању истраживача

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

Други радни састанак у вези имплементације Европске повеље за истраживаче и Кодекса о запошљавању истраживача одржан је 25. новембра 2013. године са почетком у 12 часова у просторијама Ректората Универзитета.

На састанку је закључено сљедеће:
-      У анкету је неопходно унијети упутство за испитанике
-      Свим продеканима за научноистраживачки рад послати законе и интерне акте Универзитета које ће они прослиједити испитаницима у својим организационим јединицама
-      Направити збирни документ у који ће продекани за научноистраживачки рад унијети резултате анкете за своју организациону јединицу
-      Предлаже се да се прије спровођења анкете информација о анкетирању изнесе на наставно-научном вијећу сваке организационе јединице

Договорено је да анкета на Универзитету буде спроведена до краја 2013. године.