Navigacija
Viber

Održana svečana akademija povodom 50 godina Tehnološkog fakulteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  danas je održana svečana akademija povodom 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove.

Svečana akademija povodom 50 godina Tehnološkog fakulteta

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji je prisustvovao obilježavanju jubileja ovog fakulteta rekao je da Tehnološki fakultet na području Banjaluke bilježi ne samo pet decenija rada, već i duže. „Tehnološki fakultet kao dio nekadašnjeg Tehničkog fakulteta, u čijoj transformaciji su nastali današnji Tehnološki i Elektrotehnički fakultet dao je ogroman doprinos prijeratnoj industriji razvijajući kadrove za prehrambenu, tehnološku, hemijsku, industiju kože i obuće, te grafičku industriju“, rekao je Radojičić novinarima.

Radojičić je podsjetio da mnogi od tih nekadašnjih proizvodnih sistema danas ne postoje, zaključujući da kroz promijene u nastavnim planovima i programima, otvaranjem novih i starih inovacija i dalje postoji potreba za starim kadrom u hemijskoj industriji, rafineriji nafte i ulja, prehrambenoj i kožarskoj industriji Srpske.

Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je Tehnološki fakultet u Banjaluci dao značajan doprinos postizanju vizije i izgradnje društva znanja i na njemu zasnovane ekonomije.

„Ovaj fakultet dao je doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada, mnogih tehnologija i uspostavljanja sistema kvaliteta u ovoj visokoškolskoj ustanovi“, istakao je Komić, obraćajući se na svečanoj akademiji.

Dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr Miloš Sorak

On je rekao da Tehnološki fakultet danas ima moderne studijske programe zahvaljujući međunarodnim projektima i saradnji sa drugim fakultetima iz okruženja. Dekan Tehnološkog fakulteta u Banjaluci Miloš Sorak rekao je da je naučno-istraživački rad stub razvoja ovog fakulteta, te da Tehnološki  fakultet  ima nemjerljiv značaj, jer nijedno društvo ne može opstati bez proizvodnje.

On je rekao da ovaj fakultet školuje kadrove za proizvodna zanimanja  gdje u procesima rada preduzeća određene ulaze treba pretvoriti u proizvode od čijeg kvaliteta se mjeri i sam kvalitet jednog društva.

Rektor prof. dr Stanko Stanić

Rektor banjalučkog Univerziteta Stanko Stanić rekao je da je Tehnološki fakultet za 50 godina rada bio motor razvoja hemijske, prehrambene, tekstilne i grafičke industrije na ovim prostorima.

Stanić je rekao da će u narednoj školskoj godini postojati potreba za školovanjem inženjera kožarske industrije na ovom fakultetu.

Obilježavanju jubileja Tehnološkog fakulteta prisustvovali su predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, nastavnici Tehnološkog i ostalih fakulteta banjalučkog Univerziteta.Ovaj značajan jubilej Tehnološki fakultet obilježen je i tradicionalnim naučnim skupom pod nazivom "10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske", koji ima međunarodni karakter, uz učešće autora iz 12 zemalja.

Tehnološki fakultet Banjaluka počeo je sa radom 1963. godine i do danas na njemu je diplomiralo 1.579 studenata, odbranjen 81 magistarski rad i 39 doktorskih disertacija.