Navigacija
Viber

Rodno odgovorno budžetiranje - regionalna konferencija u Sarajevu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 U organizaciji UN Women, agencije u sistemu Ujedinjenih nacija koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i podrške ženama, dana 13.11.2013. godine u Sarajevu je održana regionalna međunarodna konferencija povodom objavljivanja univerzitetskog udžbenika „Rodno odgovorno budžetiranje“.

Učesnice konferencije u Sarajevu
 
Udžbenik „Rodno odgovorno budžetiranje“ je rezultat zajedničkog rada četiri autorke: prof. dr Azre Hadžiahmetović, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Tatjane Đurić-Kuzmanović, sa Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada, prof. dr Elizabete Klacer (Elisabeth Klatzer), sa Univerziteta u Beču i dr Marije Risteske, iz Centra za istraživanje i kreiranje politike, profesorice na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta FON iz Makedonije. Udžbenik je finansiran sredstvima UN Women.

Učesnice konferencije u Sarajevu

U radu konferencije učestvovali su predstavnice/i univerziteta iz Albanije, Bosne i Herecgovine, Srbije, Makedonije i Turske, predstavnice/i agencija, centara  i institucija nadležnih za pitanja rodne ravnopravnosti u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnice/i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Herecgovine, nevladinog sektora i poslanice/i u parlamentima Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula

 Prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerija Šaula predstavila je prisutnima iskustva u organizovanju Ljetne škole rodne ravnopravnosti, koja se u prethodne dvije godine održavala na Univerzitetu u Banjoj Luci, u saradnji sa Gender centrom-Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i organizacijom UN Women.