Navigacija
Viber

Univerzitetu u Banjoj Luci svečano uručeno uvjerenje o akreditaciji

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na četvrtom Akreditacijskom forumu koji je održan 12. 11. 2013. godine u prostorijama Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitetu u Banjoj Luci je svečano uručeno uvjerenje  o akreditaciji, a na osnovu rješenja koje je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske donijela u avgustu ove godine.
Četvrti Akreditacijski forum

Pored Univerziteta u Banjoj Luci uvjerenja o akreditaciji uručena su i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, Visokoj školi „Banja Luka College“ i Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. 
Uručenje uvjerenja o akreditaciji Univerzitetu u Banjoj Luci

U ime akreditovanih visokoškolskih ustanova, kao i u ime Rektorske konferencije RS, prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, te zahvalio na saradnji Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova uz čiju podršku su akreditovani univerziteti, kako je istakao, došli do prvog u mnoštvu brojnih drugih ciljeva na putu unapređenja i priznavanja kvaliteta visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
Direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS prof. dr Miroslav Bobrek

U okviru četvrtog sastanka akreditacijskog foruma  čija je tema „Dostignuti nivo akreditacije visokoškolskih ustanova“, a koji je vodio predsjednik Foruma prof. dr Petar Marić, skupu su se obratili i pomoćnica ministra prosvjete Radmila Pejić, predsjednica Komisije za akreditaciju i provjeru  kvaliteta Srbije Vera Vujičić, te zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja  i osiguranje kvaliteta BiH Miljan Popić, dok  je direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS prof. dr. Miroslav Bobrek  u svom izlaganju dao osvrt na dostignuti nivo akreditacije  visokoškolskih ustanova u RS, te naveo predstojeće aktivnosti na unapređenju procesa akreditacije.