Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast: Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Vaso Antunović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Brano Topić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Vesna Ivanišević