Navigacija
Viber

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 13. decembra 2013. godine  održana je svečana promocija 20 doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci.
 

Rektor Univerziteta prof. dr Stanko Stanić promovisao je: na čast doktora tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva Ljiljanu Marković-Milić, na čast doktora ekonomskih nauka Branka Baroša, na čast doktora elektrotehničkih nauka Igora Krčmara; na čast doktora medicinskih nauka Mirjanu Gnjatić, Lanu Nežić, Milorada Grujičića i Milorada Živkovića, na čast doktora stomatoloških nauka Oliveru Dolić, na čast doktora poljoprivrednih nauka Gordanu Rokvić i Tatjanu Jovanović-Cvetković, na čast doktora pravnih nauka Katu Senjak i Zorana Vasiljevića, na čast doktora tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije Zorana Petrovića, na čast doktora nauka socijalnog rada Azema Poljića i Draganu Šćepović, na čast doktora socioloških nauka Ranku Perić Romić, na čast doktora istorijskih nauka  Milorada Vukanovića, Dragišu Vasića i Aranđela Smiljanića, na čast doktora psiholoških nauka Dušana Ranđelovića, na čast doktora pedagoških nauka Nebojšu Macanovića i na čast doktora nauka iz etnomuzikologije Dragicu Panić-Kašanski. 
 

Čestitajući prisutnim doktorima nauka, rektor Stanić je istakao:„Imam dragu obavezu da vam čestitam na uspjehu koji ste postigli, a koji je sadržan u onome što se zove naučno zvanje doktor nauka. Danas kada vam uručujem ovu diplomu doktora nauka u ime Univerzieta u Banjoj Luci potvrđujem da ste ušli u svijet nauke, odnosno u krug naučnih radnika u kome ćete istrajavati i opstajati, gdje ćete prihvatiti postulate koji kažu da je naučnik onaj pojedinac koji je kritička savjest društva“. Rektor je u svom obraćanju naglasio da su bogati oni pojedinci koji su bogati znanjem:„Pođimo od spoznaje da je naučnik onaj koji će za sebe reći 'ako jesam ono što jesam, a ne ono što imam, niko me ne može lišiti osjećaja sigurnosti i identiteta'“. Novopromovisanim doktorima nauka  rektor je poželio da u svom naučnom trajanju otkrivaju zrnca naučne spoznaje koja će uticati na stvaranje i širenje novih vrijednosti, naglašavajući da je uvjeren da i oni dijele mišljenje onih koji kažu da nema većeg zadovoljstva od mogućnosti da naučni radnik, odnosno istraživač  doprinosi razvitku zajednici kojoj služi.