Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Marija Kulauzov, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsednik
2. Dr Branislava Kocić, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, član
3. Dr Slobodanka Đukić, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija Miroslav Petković