Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla

Izbori u zvanjaTehnološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 15/3.2784-7.1/13 od 17.12.2013. godine obrazovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u
akademsko zvanje u sljedećem sastavu:

1. Dr Milan Baltić, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Vlado Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu,član
3. Dr Natalija Džinić, vanredni profesor, uža naučna oblast Prehrambeno inženjerstvo, tehnologija proizvodnje i prerade mesa, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla Snježana Mandić