Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Sudska medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Branislav Budakov, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Sudska medicina, predsjednik
2. Dr Dušan Šuščević, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, uža naučna oblast Anatomija, član
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor,Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, uža naučna oblast Patologija, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Sudska medicina Željko Karan