Navigacija
Viber

Međunarodna konferencija 16 YUCORR

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKOZAM) organizuje 16. po redu međunarodnu konferenciju YUCORR. Ova tradicionalna Konferencija održaće se na planini Tari od 27. do 30. maja 2014. godine. Osnovni cilj Konferencije jeste razmjena najnovijih informacija i rezultata istraživanja između istraživača i inženjera koji se bave problemima korozije i zaštite različitih vrsta materijala, kao i zaštitom životne sredine i alternativnim oblicima konverzije energije.

Formulari za ranu prijavu učešća i prijavu radova postavljeni su na internet stranicama Konferencije. Za slanje izvoda i/ili proširenih radova krajnji rok je 11. april 2014.

Detaljne informacije o Konferenciji, koje se tiču tematike, prijave radova, registracije učesnika i mjesta održavanja, mogu se naći na internet stranicama UISKOZAM: www.sitzam.org.rs.