Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Amera Ćare

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/10) Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta, na sjednici održanoj 02.12.2013. godine donijelo je Rješenje broj: 07/2255-5/13, o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Didaktička utemeljenost misaonih aktivnosti učenika i funkcije nastavnika u pripremanju i izvođenju srednjoškolske nastave" u sljedećem sastavu:

1. Dr Mile Ilić, redovni profesor, uže naučna oblast: Didaktika, Opšta pedagogija i Metodika razredne nastave, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Branka Kovačević, docent, uža naučna oblast: Didaktika, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član;
3. Dr Draženko Jorgić, docent, uža naučna oblast: Andragogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Amera Ćare