Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Mijane Kuburić-Macura

DoktoratiFilozofski fakultet

Na 51. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Banjaluci, održanoj 16.12.2013. godine, izabrani smo u Komisiju za ocjenu urađene doktorske disertacje pod naslovom "Sistem sintaksičnih koncesivnih jedinica u savremenom srpskom jeziku" kandidatkinje mr Mijane Kuburić-Macura. Zahvaljujući  na povjerenju, Vijeću podnosimo sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Mijane Kuburić-Macura