Navigacija
Viber

Prezentacija Standarda doktorskih studija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u periodu od 3. do 5. februara, u sklopu TEMPUS projekta Evropske unije „Embedding Quality Assurance in Doctoral Education“ (EQADE) održava se trening u kojem učestvuju partneri konzorcija EQADE projekta sa osam javnih univerziteta u BiH, tri univerziteta iz Evropske unije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Dana 4.2.2014 godine, u 12:30, održati će se prezentacija Standarda koji su potrebni za kvalitetno uvođenje i vođenje doktorskih studija (treći ciklus) na visokoškolskim institucijama u BiH.
Promociji Standarda će prisustvovati akademsko osoblje sa Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Zenici kao i Univerziteta u Heidelbergu, Univerziteta u Palermu i Univerziteta „Dunarea de Jos“ u Galatiju, te predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Ovaj značajan skup je početak implementacije Standarda kroz evaluaciju osam studijskih programa u okviru doktorskih studija sa svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.