Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Petar Penda, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti - angloamerička književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti - angloamerička književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Božica Jović, docent, uža naučna oblast Specifične književnosti - enleska književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost Tijana Popović