Navigacija
Viber X logo

EURAXESS autobus 2. aprila u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

S ciljem promovisanja mobilnosti istraživača, Evropska komisija u saradnji sa univerzitetima i nacionalnim EURAXESS mrežama, u periodu od 03.03.2014. do 28.04.2014. godine organizuje EURAXESS pokretne prezentacije.

U tom periodu namjenski adaptiran EURAXESS autobus će, na svom putu kroz 22 države, zastati u 29 gradova i posjetiti univerzitetske kampuse, te u saradnji sa lokalnim EURAXESS servisnim centrima, će se za studente i mlade istraživače organizovati prezentacije.

EURAXESS autobus 2. aprila u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Jedna od tih 29 stanica (jedina u Bosni i Herceovini), je i kampus Univerziteta u Banjoj Luci gdje će EURAXESS autobus boraviti 2. aprila 2014. u period od 10:00 do 16:00 časova.

EURAXESS promoteri zajedno sa lokalnim EURAXESS osobljem će tokom tih nekoliko sati istraživačima i ostalima koji su zainteresovani moći dati savjete i informacije u vezi sa unapređenjem naučne karijere, pronalaženjem posla, izradi biografije, radnim dozvolama i vizama, prilikama za finansiranje i sl.

Između ostalog, u EURAXESS autobusu, koji će se nalaziti na parkingu ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, biće postavljen profesionalni aparat za digitalno fotografisanje gdje će istraživači moći svoj CV direktno prikačiti na EURAXESS Jobs portal i time omogućiti poslodavcima da ih pronađu i kontaktiraju.

Pored toga, u Svečanoj sali Rektorata biće organizovane interaktivne radionice sa stručnjacima gdje će se govoriti o načinima traženja posla, razvoju karijere, mobilnosti, finansiranju itd.

Svi zaintersovani studenti i istraživači su dobrodošli na ovaj događaj.