Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija sa reproduktivnom medicinom

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Akadmik Nebojša Radunović, redovni profesor, uža naučna oblast: Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Nebojša Jovanić, redovni profesor, uža naučna oblast: Ginekologija i opstetricija , Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
3. Dr Rade Vilendečić, redovni profesor, uža naučna oblast: Ginekologija i opstetricija , Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija sa reproduktivnom medicinom Vesna Ećim-Zlojutro