Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodologija socijalnih istraživanja

Izbori u zvanjaFakultet političkih nauka

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Braco Kovačević, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska sociologija, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Biserka Košarac, docent, uža naučna oblast: Posebne sociologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Lazo Ristić, redovni profesor, uža naučna oblast: Metodologija socijalnih istraživanja, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodologija socijalnih istraživanja Dalibor Savić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3181/FPN-logo.png