Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - engleski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Željka Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifični jezici - engleski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dalibor Kesić, docent, uža naučna oblast Specifični jezici - engleski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Jelena Ilić, docent, uža naučna oblast Savremeni engleski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - engleski jezik Dejan Milinović