Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Aida Bulića

DoktoratiFilozofski fakultet

Sastav Komisije:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Aleksandra Šindić, docent, uža naučna oblast Metodika vaspitno obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milan Matijević, redovni profesor, uža naučna oblast Odgojne znanosti i Metodika društvenih znanosti u odgoju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član
4. Dr Pero Spasojević, vanredni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija i Metodika predškolskog vaspitanja, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
5. Dr Brane Mikanović, docent, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Aida Bulića