Navigacija
Viber X logo

Obavještenje o davanju na uvid javnosti magistarske teze kandidata Milana Koščice

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da je magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Milana Koščice, pod nazivom

"Ispitivanje efikasnosti fungicida u suzbijanju Botrytis squamosa Walker prouzrokovača paleži lista luka"

data na uvid javnosti.
Zainteresovani istu mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10.00 do 13.00 časova svakog radnog dana.