Navigacija
Viber X logo

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske posjetio Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, g-din Igor Radojičić posjetio je 19. marta 2014. godine Univerzitet u Banjoj Luci i tom prilikom, sa rektorom, prof. dr Stankom Stanićem, prorektoricom za međunarodnu saradnju, prof. dr Valerijom Šaulom i prorektorom za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Simom Jokanovićem razgovarao o aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja, te tekućim i planiranim aktivnostima na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske posjetio Univerzitet u Banjoj Luci

Između ostalog razgovaralo se o pravnim aktima iz oblasti visokog obrazovanja koji su trenutno u proceduri, prije svega o Nacrtu zakona o zvanjima i Prijedlogu pravilniku o oblastima obrazovanja, a g. Radojičić je ocijenio da su, nakon prihvatanja sugestija i primjedbi na prvobitno predložene tekstove, stvorene pretpostavke za donošenje ovih pravnih akata.

Rektor Stanić je informisao predsjednika Narodne skupštine da će naredne sedmice biti potpisan ugovor o izgradnji četvrtog paviljona za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada, a tokom sastanka je bilo riječi i o investicionim planovima i obezbjeđivanju sredstava za izgradnju objekata Arhitektonsko –građevinskog i Šumarskog fakulteta, kao i rekonstrukciju zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta i izgradnju amfiteatra na Elektrotehničkom fakultetu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske posjetio Univerzitet u Banjoj Luci

G. Radojičić se interesovao i za pravni status novosagrađene sportske dvorane, Studentskog centra, kao i Instituta za genetičke resurse. Rektor je upoznao gosta da je u toku izrada elaborata o osnivanju univerzitetskog sportskog kluba, dok će se o pravnoj poziciji studentskih domova, odnosno Studentskog centra odlučivati u narednom periodu kroz odgovarajuću zakonsku proceduru, prvenstveno kroz zakon o studentskom standardu.

Takođe, rektor i prorektori su upoznali predsjednika Narodne skupštine i sa višegodišnjim nastojanjima Univerziteta da dobije na korištenje objekat nekadašnjeg vojnog hotela „Krajina“ koji bi služio za smještaj gostujućih profesora, te je dogovoreno da se u cilju ubrzanja ovog postupka uputi zvanični dopis Narodnoj skupštini.

Na sastanku je, isto tako, bilo riječi i o postojećim studijskim programina na Univerzitetu u Banjoj Luci na sva tri ciklusa studij, kao i o upisnoj politici.