Navigacija
Viber X logo

Radni sastanak rukovodstva Univerziteta i predstavnika studentskih organizacija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci , u srijedu 26. 3 2014 godine, održan je radni sastanak rukovodstva Univerziteta i predstavnika studentskih organizacija. Bila je to prilika da rektor, prof. dr. Stanko Stanić i njegovi saradnici: prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Simo Jokanović i finansijski direktor g. Duško Lazić, iz prve ruke saznaju sa čime su studenti zadovoljni, a sa čime ne, prije svega kada je riječ o nastavnom procesu i studentskom standardu, ali i drugim aktuelnim studentskim pitanjima.

Radni sastanak rukovodstva Univerziteta i predstavnika studentskih organizacija

Budući da je sastanak održan neposredno nakon potpisivanja Ugovora o izgradnji četvrtog paviljona za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada, predstavnici studentskih organizacija su pozdravili taj potez, naglašavajući značaj izgradnje pomenutog objekta za studentsku populaciju, nakon čega su pojedičano iznosili svoja zapažanja o aktuelnoj problematici na svojim fakultetima.

Studentski predstavnici su od rukovodstva Univerziteta zatražili podršku za realizaciju svojih planova u pogledu organizovanja stručnih praksi i stručnih ekskurzija, kao i regionalnih međufakultetskih susreta (popularno nazvanih „ijada“) , a nakon što je upoznat sa zahtjevima, rektor je obećao pomoć u mjeri u kojoj to finansijske mogućnosti dozvoljavaju.

Radni sastanak rukovodstva Univerziteta i predstavnika studentskih organizacija

U razgovoru sa rukovodstvom Univerziteta, studenti su se interesovali i za početak pojedinih master studija na svojim fakultetima, kao i za napredak u rješavanju prostornih kapaciteta na nekim od njih. 

Osim što su odgovarali na studentska pitanja, rektor i njegovi saradnici su već na sastanku predlagali rješenja za evidentirane probleme, te su dogovarani naredni koraci za njihovo rješavanje.
Učesnici radnog sastanka u Rektoratu na kraju su se složili da je važno da se održi kontinuitet u susretima ove vrste i da će u narednom periodu sastanke sa rukovodstvom Univerziteta inicirati studentski predstavnici.