Navigacija
Viber X logo

Sve više studenata na javnim univerzitetima u RS

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Broj studenata na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj u stalnom je porastu, dok istovremeno opada interesovanje studenata za upis u prvu godinu studija na privatnim univerzitetima, pokazala je analiza koju je uradilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Analiza je urađena na osnovu podataka univerziteta o broju upisanih studenata u prvu godinu studija u prethodne tri godine, te podataka o zbirnoj prosječnoj ocjeni u prethodnom obrazovanju tih studenata.

Načelnik Odjeljenja za visokoškolske ustanove u Ministarstvu Sanela Dojčinović rekla je Srni da je posebno izražen interes studenata za studijske programe iz oblasti društvenih nauka, sa izuzetkom akademske 2013/2014. godine kada su studenti pokazali veći interes za tehničke i prirodne nauke u odnosu na raniji period.Ona je dodala da je analiza pokazala da su na Univerzitetu u Banjaluci u prethodne tri akademske godine upisana 9.844 studenta, od čega su u akademskoj 2011/12. godini upisana 3.104 studenta, u akademskoj 2012/13. godini 3.234 i u akademskoj 2013/14. godini 3.506 studenata.

"Zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine na Univerzitetu u Banjaluci najviša je na Medicinskom fakultetu i iznosi 4,45, zatim na Elektrotehničkom fakultetu 4,44 a slijedi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sa prosječnom ocjenom 4,24", navela je Dojčinovićeva.Ona je dodala da je najniža zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i iznosi 3,18, zatim na Rudarskom fakultetu 3,50 i na Poljoprivrednom fakultetu 3,56.

Dojčinovićeva je pojasnila da je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u posljednje tri akademske godine upisano 7.350 studenata, od čega je u akademskoj 2011/12. godini upisano 2.549 studenata, u akademskoj 2012/13. godini 2.277 i u akademskoj 2013/14. godini 2.524 studenta."Zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu najviša je na Elektrotehničkom fakultetu i iznosi 4,01, zatim slijedi Medicinski fakultet 4,00. Najniža zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja je na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i iznosi 3,08 i na Fakultetu za proizvodnju i menadžment 3,20", rekla je Dočinovićeva.

Prema njenim riječima, u posljednje tri akademske godine na sedam privatnih univerziteta upisano je ukupno 5.560 studenata, u akademskoj 2011/12. godini upisana su 2.144 studenta, u akademskoj 2012/13. godini 1.784, a u akademskoj 2013/14. godini 1.632 studenta.

"Zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine najviša je na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta za poslovne studije i iznosi 4,30, a najniža na Fakultetu za ekologiju Nezavisnog univerziteta i iznosi 3,12", istakla je Dojčinovićeva.