Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Kenele Zuko

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12) Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27.02.2014. godine donijelo je Rješenje br. 07/3.300-5/14 kojim se imenuje Komisija za ocjenu doktorske disertacije "Strategija upravljanja razvojnim promjenama u savremenoj školi" kandidatkinje mr Kenele Zuko u sljedećem sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uže naučne oblasti: Opšta pedagogija, Metodika VOR-a i Sociologija obrazovanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član - mentor
2. Dr Drago Branković, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Zlatko Pavlović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Kenele Zuko