Navigacija
Viber

Nastava na Univerzitetu u Banjoj Luci nastavlja se u ponedjeljak

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Nastava na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci nastavlja se u ponedjeljak, 26. maja 2014. godine.