Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Umjetničko-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 05.03.2014. godine donijelo Odluku br. 06-3.1110-7-6/14 od 03.03.2014. godine o obrazovanju komisije za pisanje izvještaja za izbor u zvanje umjetničkog saradnika, po raspisanom konkursu u sljedećem sastavu:

1. Mr Vladimir Cvijić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, predsjednik;
2. Mr Arsen Čerkić, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član;
3. Mr Dinko Blagojević, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike Sonja Bobrek

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3347/logoAU.png