Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike (kamerna muzika)

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Odlukom Umjetnilčko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Mr Biljana Jašić-Radovanović, vanredni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Spec. Timea Hotić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član,
3. Dr Dejan Subotić, docent, uža umjetnička oblast Kamerna muzika, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike (kamerna muzika) Marija Pilipović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3314/logoAU.png