Navigacija
Viber

Organizovanje studentskih brigada za pružanje pomoći stanovništvu pogođenom poplavama

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci obavještava javnost da su se sve studentske organizacije našeg Univerziteta uključile u akciju čišćenja, odnosno otklanjanja posljedica katastrofalnih poplava koje su pogodile Republiku Srpsku i pružanja pomoći ljudima u ugroženim područjima. Studenti će biti organizovani u Studentske brigade koje će se staviti na raspolaganje nadležnim institucijama Republike Srpske.

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci koordiniše radom svih studentskih organizacija kada je u pitanju volontiranje i sastavljanje spiskova za studentsku brigadu. Podaci koji su neophodni da bi se studenti prijavili za volontiranje su: ime i prezime, JMBG, broj telefona, fakultet i stalno mjesto prebivališta. Svi studenti će tokom narednih sedam dana, a po potrebi i duže, biti angažovani na raščišćavanju ugroženih područja, skladištenju materijalnih resursa, pomoći fizičkim licima i ostalim aktivnostima koje budu neophodne, a o kojima će se više znati nakon ovih glavnih aktivnosti. 

Trenutno je već pedeset aktivnih studenata u Doboju, koji su se tamo uputili jutros u 4:30, drugi autobus za Doboj kreće u 12:00 časova, dok treći autobus polazi u 13:30 za Šamac. U toku su i pripreme spiskova studenata koji će biti upućeni i u druga ugrožena područja, prvenstveno u Bijeljinu, ali i u okolinu Banjaluke. 

Svi studenti će biti blagovremeno telefonski obaviješteni prije svake aktivnosti od strane aktivista iz Studentskog parlamenta, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje. Studentska brigada svoj rad ne završava danas ili sutra, nego se planira kontinuiran rad i u narednom periodu, dok god za to bude potrebe.