Navigacija
Viber

Sastanak Štaba za koordinaciju pomoći UNBL i predstavnika organizacionih jedinica

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Štab za koordinaciju pomoći ugroženima od poplava Univerziteta u Banjoj Luci koji, shodno situaciji koja je zadesila Republiku Srpsku i neophodnosti hitnog djelovanja, svakodnevno održava sastanke i dogovara plan djelovanja za naredni dan, juče je, između ostalog organizovao i sastanak sa predstavnicima svih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci koji su zaduženi za koordinaciju pomoći ugroženima od poplava u svojim organizacionim jedinicama.

Predsjednik Štaba prof. dr Draško Marinković je informisao prisutne o dosadašnjim aktivnostima studenata i zaposlenih Univerziteta u Banjoj Luci na područjima zahvaćenih poplavom, nakog čega je razgovarano o narednim koracima koje svaka organizaciona jedinica u saradnji sa Štabom treba da preduzme.

Na sastanku su doneseni i sljedeći zaključci:
-Pribaviti informacije o studentima i zaposlenima Univerziteta u Banjoj Luci kako bi im se pružila potrebna pomoć;
-Koordinirati sve aktivnosti kako bi se obezbijedio bezbjedan rad na terenu, maksimalno iskoristili postojeći resursi i obezbijedila potrebna efikasnost;
-Angažovati se u prikupljanju potrebnih resursa: opreme za rad i zaštitnih sredstava;
-Staviti na raspolaganje svu opremu sa kojom raspolažu organizacione jedinice, a koja je neophodna za rad studenata i zaposlenih na terenu;
-Svakodnevno izvještavati Štaba za koordinaciju pomoći ugroženima od poplava Univerziteta u Banjoj Luci o svim aktivnostima.