Navigacija
Viber

Filozofski fakultet potpisao sporazum sa osnovnim školama o izvođenju studentske prakse

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Drago Branković potpisao je 18. 06. 2014. godine sa direktorima 30 osnovnih škola sa područja Republike Srpske sporazum o saradnji kojim je definisano izvođenje studentske prakse u školama.

Filozofski fakultet potpisao sporazum sa osnovnim školama o izvođenju studentske prakse

Time su stvorene pretpostavke da se studentska praksa podigne na viši nivo, odnosno da se u cjelosti ostvare bolonjski zahtjevi projektovani do 2015. godine, istakao je dekan Branković: „ Bolonjski proces predviđa da studenti prvog i drugog ciklusa studija imaju daleko veći fond prakse nego što je to kod nas ranije bio slučaj. Na žalost, od potisivanja deklaracije nije se radilo na rješavanju ovog problema. Mi danas prilazimo tome na jedna drugi način. Izabrali smo 30 škola koje su dobrovoljno prihvatile da potpišemo ugovor o saradnji kojima je predviđeno da će one, kontinuirano i po unaprijed utvrđenim godišnjim planovima, obezbjeđivati praksu za naše studente. Fakultet, s druge strane, preuzima obavezu da radi na edukaciji nastavnika u tim školama, da im dostavlja sva naša izdanja, časopise i knjige i poziva ih na naučne skupove i simpozijume“.

Filozofski fakultet potpisao sporazum sa osnovnim školama o izvođenju studentske prakse

Rektor Univerziteta prof. dr Stanko Stanić se složio da je nedovoljnost stručne prakse jedan od ključnih nedostataka u nastavnim planovima studijskih programa Univerziteta a Banjoj Luci, te istakao da je Univerzitet, na incijativu Studentskog parlamenta prije nekoliko mjeseci krenuo sa razradom odgovarajućeg modela kojim bi bilo predviđeno uvođenje stručne prakse na svim studijskim programima: „Mi preko Senata radimo na tome. Siguran sam da će do početka nove školske godine Senat usvojiti institutcionalna rješenja koja će vrijediti za sve studijske programe. Ovo što danas radi Filozofski fakultet upravo je dio tog našeg novog rješenja. Vjerujem da ćemo brzo biti u poziciji da sličan ugovor sa direktorima osnovnih i srednjih škola potpiše i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta“.

Filozofski fakultet potpisao sporazum sa osnovnim školama o izvođenju studentske prakse

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvjete i kulture RS za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje Zdravko Marjanović je pozdravio potpisiavanje jednog ovakvog sporazuma te obećao da će se raditi na tome da studentska praksa kroz izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, te Pravilnika o finansiranju škola, bude institucionalno regulisana.

Dušan Mišljenović, direktor Osnovne škole „Georgi Stojkov Rakovski“ i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola RS, naglasio je značaj potpisivanja sporazuma i za studente i za škole. „Ranije su studenti dolazi neorganizovano, često krajem školske godine ili polugodišta što je nama predstavljalo problem. Sada će se to planski raditi i siguran sam da će studenti koji prođu tu praksu izlaziti sa fakulteta spremniji i sigurniji u sebe. S druge strane, mogućnosti koje nudi Fakultet u pogledu stručnog usvaršavanja biće od velike koristi nastavnom kadru u školama“. 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3426/Filozofski_7.jpg