Navigacija
Viber

Informacija sa 15. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 24. 06. 2014. godine donio je odluku kojom se utvrđuje Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i Odluku kojom se utvrđuju koeficijenti za obračun plata za radna mjesta koja nisu navedena u Zakonu o platama zaposlenih u prosvjeti i kulturi Republike Srpske.

Na istoj sjednici, Upravni odbor je razmatrao i jednoglasno usvojio Prijedlog rebalansa budžeta Univerziteta u Banjoj Luci za 2014. godinu.

Takođe, Upravni odbor je donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o održavanju zaštićenog područja za upravljanje resursima „Univerzitetski grad“, te je prihvatio Informaciju Instituta za genetičke resurse o radovima u Botaničkoj bašti Univerziteta u Banjoj Luci za 2013. godinu sa programom mjera i aktivnosti za naredni period, dok je Informacija o radovima u Botaničkoj bašti za period od 2004-2013. godine razmatrana samo informativno.

Nakon razmatranja prijedloga Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa sjedištem u Doboju za pomoć na sanaciji posljedica od poplave, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Zaključak kojim se obavezuje rektor prof. dr Stanko Stanić da zajedno sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu usaglasi način i rokove obezbjeđivanja pomoći za Saobraćajni fakultet.

U nastavku sjednice, predsjednik Upravnog odbora UNBL je upoznao prisutne sa zaključcima sa zajedničke sjednice Kolegijuma rektora Univerziteta u Banjoj Luci, Kolegijuma rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predsjednika upravnih odbora ova dva univerziteta, održane 11.06.2014. godine u Istočnom Sarajevu, nakon čega je ova informacija jednoglasno prihvaćena.

Upravni odbor je na svojoj 15. sjednici usvojio Troškovnik za školsku 2014/2015. godinu, te je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke opreme za potrebe sanacije prostorija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Rješenje o imenovanju Komisije; kao i Odluku o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Udruženja građana „Nešto više“ iz Sarajeva i Univerzitetskog preduzetničkog centra Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, Upravni odbor je prihvatio Prijedlog Senata o visini školarine za drugi ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini za studijski program na engleskom jeziku INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS AND ADMINISTRATRION - 60 ECTS, na Ekonomskom fakultetu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3439/uni-1.jpg