Навигација
Viber

Информација са 15. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24. 06. 2014. године донио је одлуку којом се утврђује Приједлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, као и Одлуку којом се утврђују коефицијенти за обрачун плата за радна мјеста која нису наведена у Закону о платама запослених у просвјети и култури Републике Српске.

На истој сједници, Управни одбор је разматрао и једногласно усвојио Приједлог ребаланса буџета Универзитета у Бањој Луци за 2014. годину.

Такође, Управни одбор је донио Одлуку којом се усваја Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима „Универзитетски град“, те је прихватио Информацију Института за генетичке ресурсе о радовима у Ботаничкој башти Универзитета у Бањој Луци за 2013. годину са програмом мјера и активности за наредни период, док је Информација о радовима у Ботаничкој башти за период од 2004-2013. године разматрана само информативно.

Након разматрања приједлога Саобраћајног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, са сједиштем у Добоју за помоћ на санацији посљедица од поплаве, Управни одбор је једногласно усвојио Закључак којим се обавезује ректор проф. др Станко Станић да заједно са ректором Универзитета у Источном Сарајеву усагласи начин и рокове обезбјеђивања помоћи за Саобраћајни факултет.

У наставку сједнице, предсједник Управног одбора УНБЛ је упознао присутне са закључцима са заједничке сједнице Колегијума ректора Универзитета у Бањој Луци, Колегијума ректора Универзитета у Источном Сарајеву и предсједника управних одбора ова два универзитета, одржане 11.06.2014. године у Источном Сарајеву, након чега је ова информација једногласно прихваћена.

Управни одбор је на својој 15. сједници усвојио Трошковник за школску 2014/2015. годину, те је донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке опреме за потребе санације просторија на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци и Рјешење о именовању Комисије; као и Одлуку о закључивању Споразума о сарадњи између Удружења грађана „Нешто више“ из Сарајева и Универзитетског предузетничког центра Универзитета у Бањој Луци.

Такође, Управни одбор је прихватио Приједлог Сената о висини школарине за други циклус студија у академској 2014/2015. години за студијски програм на енглеском језику INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS AND ADMINISTRATRION - 60 ECTS, на Економском факултету.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3439/uni-1.jpg