Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakognozija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Silvana Petrović, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakognozija, Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Nada Kovačević, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakognozija, Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Tatjana Kundaković, vanredni profesor, uža naučna oblast Farmakognozija, Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakognozija Marija Krivokuća

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3411/medicinski-fakultetST.jpg