Navigacija
Viber

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama, članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članova Senata VŠUP

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o imenovanju Centralne izborne komisije za provođenje izbora za Studentskog parlamenta, članove nastavno-naučnih/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članove Senata VŠUP iz reda studenata VŠUP (broj: 02/04-3.1445-55/14 od 28.05.2014.) i Zaključka rektora Univerziteta (broj: 02/04-3.1445-55-1/14 od 03.06.2014. godine), Centralna izborna komisija, raspisuje

K O N K U R S

I za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama

II za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članove Senata VŠUP

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama, članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članova Senata VŠUP

Obrasci za prijavu

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3395/logouniblnews_t.jpg