Navigacija
Viber X logo

Održan Dan otvorenih vrata Centra za podršku studentima sa invaliditetom

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 

U okviru TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal opportunities for students with special needs in higher education  EQOPP), danas je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održan Dan otvorenih vrata Centra za podršku studentima sa invaliditetom UNBL.

Bila je to prilika da se nastavno i administrativno osoblje Univerziteta, kao i svi ostali prisutni upoznaju ne samo sa radom Centra koji još od  2006. godine predano radi na osiguranju jednakog pristupa svim univerzitetskim programima i aktivnostima za studente sa invaliditetom, nego i sa rezultatima provođenja EQOPP projekta, kompetencijama za rad sa studentima s invaliditetom,  asistivnom tehnologijom, problemima i stereotiima sa kojima se suočava ova populacija i sl.  Što je još bitnije, mogli su iz prve ruke, kroz izlaganja studenata sa invaliditetom, saznati kakva su njihova iskustva i zapažanja, te čuti prijedloge  šta bi se moglo i trebalo uraditi u narednom periodu  u smislu pomenutog izjednačavanja mogućnostio za studiranje i sticanje  visokoškolsih diploma.

Pozdravljajući prisutne ispred Univerziteta, prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović je istakao da ova visokoškolska ustanova uvijek rado i odgovorno pristupa organizuje ovakvih događaja :“Ovo je prilika da se nastavni i nenastavni  kadar edukuje, odnosno da saznaju šta i na koji način trebaju raditi da bi pomogli studentima sa invaliditetom da iskažu svoj potpuni potencija, a taj potencijal je, suprotno nekim sterotipima, izuzetan“.

I koordinator pomenutog TEMPUS projekta prof.dr Adila Pašalić-Kreso, naglasila je u svom obraćanju, potrebu razvijanja sluha nastavnog kadra za ovu populaciju studenat, te primijetila da na univerzitetima u BiH još uvijek ima dosta studenata sa posebnim potrebama čiji se problemi ne vide, a koji se ne usuđuju to da kažu zato što sam sistem nije još uvijek dovoljno uređen da ih razumije na pravi način.“Ovaj projekta ima upravo cilj da utiče da se ove stvari promijene, odnosno da se i naši univerziteti uključe u porodicu univerziteta na kojima važi slogan  'svi različiti, a svi ravnopravni' „ istakla je prof. Pašalić-Kreso.

Haris Muhić, direktor Svjetskog univerzitetskog centra BiH (SUS BIH), značajog partnera EQOPP projekta, govoreći o ciljevima i ostvarenim rezultatima projekta, naglasio je da tokom nekoliko proteklih godina urađeno mnogo toga što je vrijedno hvale, te da je Univerzitet u Banjoj Luci jedan od univerziteta u BiH koji su  najviše uradili na planu implementacije ovog projekta.

U nastavku programa prisutnima se ispred  Centra za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli, obratila  dr. sc. Alma Dizdarević, te naglasila da je glavni izazov, ne samo ovog nego i svih drugih centara i organizacija, da se podigne svjesnoti akademskeog i neakademskog osoblja, kao i studenata bez invaliditeta  o potrebi izjednačavanja mogućnosti za studiranje , kako bi se povećao broj studneta sa invalditetom u visokom obrazovanju.    

Mr Mirna Marković – Pavlović, sa univerziteta u Sarajevu, govorila je nastavničkim kompetencijama , odnosno izazovima u radu sa studentima sa posebnim potrebama, te naglasila da „stereotipi, predrasude  i nepovjerenje u nama samima predstavljaju ogromne barijere na putu obezbjeđivanja jednakih mogućnosti za sticanje visokoškolske diplome  ove kategorije studeneta“.

 2014-06-13Faruk Bavčić, iz SUS BiH prestavio  je u nastavku programa pomagala koja  koriste lica sa posebnim potrebama, nakon čega je koordinator Centra za podršku studentima sa invaliditetom, Mr Gorana Panić govorila o aktivnostima i radu Centra. Iznoseći zapažanje da je generalno još uvijek jako malo osoba sa invaliditeom koje su visokoobrazovane, da ih je pogotovo malo među nastavnim osobljem, te da bi i koorodinator Centra trebalo da bude invalidno lice iz reda akademskog osoblja, ona je naglasila da je jedna od parola Centra ''ništa o studentima sa invaliditetom bez njih samih“, te pozvala volontere Centra, studente Fakulteta političkih nauka UNBL koji i sami spadaju u navedenu kateguju, Jovanu Đevelj i Ognjena Ranisavić, da  prisutne upoznaju sa svojim iskustvima.

 „To što smo ja i Ognjen ovdje još je jedan dokaz da naš Centar i  Univerzitet u cjelini rade sa nama, a ne za nas. Jedan do naših ciljeva jeste podizanje svijesti, kako samih studeneta  tako i nastavnog osoblja, da studneti sa invalditetom mogu steći sva ona znanja i zvanja koja postiži i studenti koji nemaju inavliditet . Zašto ne obezijediti uslove da jedna slabovida osoba, na primjer, postane  ekspert u oblasti informacionih tehnologija, umjesto da ga  samo osposobimo za rad u udruženjima slijepih?“,  istakla je Jovana.

Uz konstataciju da niko bolje ne zna šta treba studentima sa invaliditeom od njih samim, i Ognjen Ranisavljević je naglasio značaj uključivanja ove kategorije studenata u rad Centra: „Oni na taj način ne pomažu samo sebi, nego daju svoj doprinos i razvoju Univerziteta“

Saša Grbić, stručni saradnik za pitanja studenata sa invaliditetom Univerziteta u Banjoj Luci koji zajedno sa kolegom  Milom Kajkutom, godinama nesebično radi na ostvarivanju  osnovne misije ove organizacione jedinice Univerziteta,  a to je podrška studentima sa invaliditetom i u organizacionom smislu i na terenu,  pojasnio je da još od vremena kada je on, 1998. godine,  upisao Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj luci, pa sve do danas Univerzitet imao sliuha za potrebe ove kategorije studenata. Takođe, on je predstavio sajt Centra koji je sam uradio, uprkos oštećenju vida, potvrđujući time tezu da i osobe poput njega mogu uspješno obavljati i one poslove koji se, u skladu sa važećim stereotipima, od njih ne očekuju.

Moderator Dana otvorenih vrata Centra i  asistent koordinatora EQOPP projekta na UNBL Ozren Trišić  zahvalio se na kraju svim učesnicima Dana otvorenih vrata, a stručnim saradnicima i ostalom osoblju Centra na svemu onome što su činili i čine za studente sa invalditetom, ističući da su upravo oni najzaslužniji što je postignut značajan napredak po pitanju stvaranja jednakih mogućnosti  studiranja, ali i za podizanje svijesti o tome.

Po završetku programa na Fakultetu političkih nauka organizovan je zajednički obilazak Centra za podršku studentima sa invaliditetom gdje je upriličen kratki program koji su pripremili upravo ovi studenti.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3413/LogoPOS_300x85.jpg