Navigacija
Viber

Prezentovanje rezultata istraživanja u okviru CONGRAD projekta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, u četvrtak, 26. juna 2014. biće prezentovani rezultati istraživanja realizovanog u okviru TEMPUS projekta „Sprovođenje istraživanja diplomiranih studenata i poboljšanje alumni usluga za unapređenje strateškog menadžmenta i poboljšanje kvaliteta“ (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement – CONGRAD).Na prezentaciji kojoj će prisustvovati rukovodstvo Univerziteta u Banjoj Luci, dekani fakulteta/Akademije, te članovi Komiteta za osiguranje kvaliteta UNBL, o rezultatima projekta će govoriti prof. dr Draško Marinković, prorektor za kadrovska i ostala pitanja, mr Jana Noler, Univerzitet u Bilefeldu (Njemačka) i mr Predrag Lažetić, Centar za obrazovne politike Beograd (Srbija).

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3433/congrad_2.png