Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Aleksandra Borkovića

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 73/10, 104/11 i 84/12 i 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 12.06.2014. godine, donijelo je odluku o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Aleksandra Borkovića pod naslovom: "Geometrijski nelinearna analiza prizmatičnih ljuski primjenom metoda konačnih traka", u sastavu:

1. Dr Gligor Radenković, vanredni profesor, uža naučna oblast: Tehničke mehanike u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Dragan Milašinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Tehničke mehanike u građevinarstvu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, mentor i član
3. Dr Valentina Golubović-Bugarski, docent, uža naučna oblast: Tehničke mehanike u mašinstvu, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Saglasno Odluci o formi i sadržini prijave teme za izradu doktorske teze, izvještaja o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze i izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze (Senat Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 05-276- XLIII-17/11 od 27.01.2011. godine) Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Arhitektonsko-građevinsko- geodetskog fakulteta u Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Aleksandra Borkovića 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3486/agf.gif