Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Борковића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 12.06.2014. године, донијело је одлуку о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Александра Борковића под насловом: "Геометријски нелинеарна анализа призматичних љуски примјеном метода коначних трака", у саставу:

1. Др Глигор Раденковић, ванредни професор, ужа научна област: Техничке механике у грађевинарству, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Драган Милашиновић, редовни професор, ужа научна област: Техничке механике у грађевинарству, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор и члан
3. Др Валентина Голубовић-Бугарски, доцент, ужа научна област: Техничке механике у машинству, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Сагласно Одлуци о форми и садржини пријаве теме за израду докторске тезе, извјештаја о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе и извјештај о оцјени урађене докторске тезе (Сенат Универзитета у Бањој Луци, број: 05-276- XLIII-17/11 од 27.01.2011. године) Комисија подноси Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско- геодетског факултета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Борковића 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3486/agf.gif