Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na 9. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 26.06.2014. godine, donijeta je Odluka broj 11/3.893/14, o utvrđivanju prijedloga za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija.
Na 30. sjednici Senata Univerziteta, održanoj 16.07.2014. godine, donesena je Odluka broj 02/04-3.2369-12/14, o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac.
Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta je na 11. redovnoj sjednici, održanoj 04.09.2014. godine, donijelo Odluku broj 11/3.1112-3/14, o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja po Konkursu za izbor nastavnika na užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija u sastavu:

1. Dr Dušan Perić, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija, Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu, predsjednik
2. Dr Marko Zeljković, vanredni profesor, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Slavica Jandrić, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziterapija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija Nikolina Gerdijan 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3571/ffvis.jpg