Navigacija
Viber X logo

Održana konferencija “Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja”

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 19. septembra 2014. godine održana je prva Međunarodna naučno–stručna konferencija „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“.


Konferenciju koja ima za cilj da aktivira ključne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja mladih stručnih kadrova, u prisustvu brojnih učesnika i gostiju, otvorio je prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta doc. dr Saša Petković.


„Riječ je o šestoj međunarodnoj konferenciji koju Ekonomski fakultet organizuje u ovoj godini, što je pokazatelj da mi ne čekamo da se nama približi realni sektor, već da se mi približavamo realnom sektoru. Vrijeme je da obrazovanje reformišemo i da ga prilagodimo tržištu rada. Ne vidim način kako će dođi do napretka ukoliko nema transfera znanja, nauke i tehnologije iz sektora visokog obrazovanja i akademskih institucija u realni sektor“, istakao je prodekan Petković, zahvaljujući se prisutnima, a posebno učesnicima konferencije koji su došli sa fakulteta u regionu (Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore), sa kojima Ekonomski fakultet u Banjoj Luci ima zaključene sporazume o saradnji, jer je to „dobra prilika da se razmijene iskustva i da se dođe do određenih preporuka, odnosno ponude rješenja u cilju prvezilaženja ekonomske krize“.


Ispred Univerziteta u Banjoj Luci prisutne je pozdravio i poželio im uspješan rad, prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga. 
„Inovacije i preduzetništvo već par decenija predstavljaju aktuelnu temu, ali o aktuelnosti teme možda najbolje govori podatak da je u ovoj sedmici Univerzitet u Banjoj Luci organizovao tri skupa na skoro identičnu temu. Takođe želim podsjetiti da je juče u Banjoj Luci otvoren Poslovni forum mladih koji se realizuje u okviru projekta na kome je Univerzitet jedan od partnera i koji su mladi naslovili onako kako njima i dolikuje - 'Preduzetništvo u BiH - Ludost ili mudrost?' Slušajući sjajne ideje tih mladih ljudi pokušao sam da dam odgovor na ovo pitanje i došao sam do zaključka da preduzetništvo jeste malo ludost, malo mudrost, malo hrabrost , malo istraživanje, ali u osnovi - najviše znanje“, istakao je prorektor podsjećajući na riječi Stiva Džobsa koji je rekao da „inovativnost razdvaja lidere od sljedbenika“. „Kroz ovu konferenciju ja vidim da Ekonomski fakultet u Banjoj Luci postaje lider“, zaključio je prorektor.Biljana Vojvodić, pomoćnica ministra nauke i tehnologije u Vladi RS iskoristila je priliku da se zahvali Ekonomskom fakultetu na izboru teme koja je veoma aktuelna i koja je već u svom nazivu označila inovacije i preduzetništvo kao ključne pokretače razvoja i zapošljavanja. „Inovativnost je danas jedini garant opstanka na tržištu. Preduzeća u RS u velikoj mjeri nisu u mogućnosti da sama iskoriste svoj inovativni potencijal i u tome im je potrebna podrša naučno istraživačke zajednice, lokalnog i republičkog nivoa. U tom smislu ova konferencija je izuzetno značajna. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj inovativno aktivnih preduzeća u RS kreće se negdje od 27 do 29 odsto. Interesantno je da je oko 17 odsto preduzeća označilo nedostatak potražnje za inovacijama kao jedan od ključnih faktora koji ometa inovativne aktivnosti. Tako dolazimo do jednog drugog indikatora, a to je ukupna sposobnost privrede da prihvati i iskoristi inovacije. Smatram da ova konferencija može dati značajan doprinos kako bi se inovativne aktivnosti preduzeća iskoristile i razvile na najbolji mogući način“, istakla je gospođa Vojvodić.Tomas Rojas, direktor ekonomskog odjeljenja USAID u BiH, podsjetio je da je ova američka agencija u BiH prisutna već skoro 20 godina i da je za to vrijeme uložila skoro 1,5 milijardi dolara u razne sektore. „Trenutno djelujemo u brojnim privrednim sektorima, nastavićemo da budemo i dalje prisutni i da podržavamo prije svega inovativne ideje, jer su one izuzetno značajne za ekonomiju svake zemlje. U Sjedinjenim Američkim Državama inovacije i preduzetništvo su usko povezani sa obrazovnim institucijama i to je nešto što predstavlja pokretačku snagu američke ekonomije. Da nema te veze i tog transfera znanja ne bismo bili tako jaka nacija kakva jesmo danas.“, istako je Rojas, dodadajući da je ovo primjer koji bi trebali slijediti i drugi.Otvarajući radni dio konferencije, prof. dr Nikola Vukmirović je istakao da ona ima jedan jako važan cilj - a to je da ponudi neka konkretna rješenja i preporuke nadležnim u cilju bržeg privrednog oporavka i osnaživanja privrednih mogućnosti u novonastalim uslovima, poslije skorašnjih katastrofalnih poplava.
„Ne treba zaboraviti da preduzetnici uvijek nepriliku posmatraju kao priliku. Sve velike stvari su nastale u kriznim periodima, na kraju ratova i poslije velikih kataklizmi. Ni univerziteti ne bi smjeli zaboraviti da moraju dati svoj doprinos u ovom periodu krize. Ova konferencija je dokaz da mi to nismo zaboravili“, zaključio je prof. Vukmirović, koordinator Konferencije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3587/prva1.jpg