Navigacija
Viber

Informacija sa 17. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 17. sjednici održanoj 08. 09. 2014. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period od 01.01. do 30.06.2014. godine, kao i predložene korekcije Finansijskog plana Univerziteta u Banjoj Luci za 2014. godinu i Plana javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za 2014. godinu.

Takođe, razmatran je i Prijedlog mjera i aktivnosti sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja Univerziteta u Banjoj Luci, te je zadužen finansijski direktor da, uzimajući u obzir date prijedloge koji se odnose na sadržaj budućeg programa mjera i aktivnosti, u narednih nekoliko dana pripremi novi tekst, nakon čega bi radna grupa koju bi činili rektor, predsjednik UO, finansijski direktor i generalni sekretar Univerziteta pripremili konačnu verziju ovog dokumenta koji bi potom bio dostavljen na sve relevantne adrese na Univerzitetu, a sve u cilju transparentnog, racionalnog i odgovornog raspolaganja finansijskim sredstvima.

U okviru iste tačke, Upravni odbor je razmatrao i Izvještaj o reviziji Zbirnog godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete i kulture Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, za period 01.01.2013 – 31.12.2013. godine.

Dio izvještaja koji se odnosi na Univerzitet u Banjoj Luci ocijenjen je od strane članova Upravnog odbora pozitivno, uz pojašnjenje da finansijski pokazatelji i kvalifikacije navedene u tom dokumentu ukazuju na racionalan, odgovoran i zakonit način raspolaganja budžetskim sredstvima, za šta su pohvale upućene menadžmentu Univerziteta na čelu sa rektorom prof. dr Stankom Stanićem.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Informaciju o dugovanjima Univerziteta u Banjoj Luci po osnovu neizmirenih obaveza prema preduzeću „Toplana“ a.d. Banja Luka i dosadašnjim aktivnostima na rješavanju ovog pitanja, te je obavezao rektora i ostale nadležne organe Univerziteta da nastave započetu komunikaciju sa Vladom RS i resornim ministarstvima u cilju što skorijeg regulisanja obaveza prema ovom preduzeću.

Takođe, Upravni odbor je prihvatio i Informaciju u vezi sa donošenjem pravilnika o normativima i standardima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

Na svojoj 17. sjednici Upravni odbor je dao saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te je usvojio Odluku o zaključivanju Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Profi Nova d.o.o. iz Bijeljine.

Na istoj sjednici je razmatrano i usvojeno više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke i to:

-opreme za bespilotnu letjelicu u okviru realizacije projekta „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-opreme za potrebe TEMPUS projekta 530213-TEMPUS-1-2012-RS-JPHES: „Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation - WBCInno“ Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- opreme za potrebe TEMPUS projekta 530530-TEMPUS-1-2012-SE-TEMPUS-JPHES: „Trening kursevi za javne servise u razvoju održive infrastrukture na Zapadnom Balkanu“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-računarske opreme za potrebe TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Poboljšanje studija razvoja proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- laboratorijske opreme za potrebe TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Poboljšanje studija razvoja proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- radova na sanaciji Objekta 7 za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, Upravni odbor je prihvatio Izvještaj o prikupljenim sredstvima za pomoć poplavljenim u maju 2014. godinu, kao i Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV u Kampusu Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici verifikovan je mandat novoizabranog člana Upravnog odbora iz reda studenata Milorada Božića.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3552/uni-3.jpg